Informacje styczniowe

W styczniu w grupie „Odkrywców'' planowane są następujące wydarzenia:

- 9.01 - I etap – klasowy - szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Przyroda wokół nas – zimowy krajobraz”;

- 10.01 – Przedstawienie teatralne pt. „Zaczarowany ołówek” w kinie w Grodzisku Maz. 

- 11.01 – Finał szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Przyroda wokół nas – zimowy krajobraz” – wyłonienie Klasowego Mistrza Recytacji;

- 15 – 26.01 – Ferie zimowe. I tydzień – przedszkole nieczynne, II tydzień – dyżur (prosimy o wpisywanie dzieci, które w tym okresie będą uczęszczać do przedszkola na listę wywieszoną na tablicy w przedszkolnym korytarzu do środy 10.01);

- 30.01 – "Mały Odkrywca".