Co słychać w grupie starszej?

W marcu grupa „Odkrywców” będzie pracowała

nad następującymi tematami:

Tematyka zajęć przewidzianych do realizacji w marcu 2018 r.

5.03. – 9.03.2018 - Temat tygodnia: Zwierzęta sprzed milionów lat

1. U jak ule

2. Komar w bursztynie

3. 9 dinozaurów

4. Grzeczny dinozaur

5. Węgiel kamienny

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę u – małą i wielką, drukowaną i pisaną

– rozpoznaje i nazywa poznane litery

– odpowiada na pytania dotyczące utworu

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych

– bawi się przy piosence, śpiewa piosenki

– wykonuje wydzierankę

- wykonuje formę przestrzenną

– zapoznaje się z zapisem cyfrowym liczby 9

– rozpoznaje poznane cyfry

– wymienia produkty otrzymane z węgla

– rysuje węglem drzewnym

12.03. – 16.03.2018 - Temat tygodnia: Marcowa pogoda

1. C jak cebula

2.szcz, raz świeci słońce

3. Wołanie wiosny

4. Czy deszcz i wiatr są potrzebne

5. Szukamy oznak wiosny

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę c – małą i wielką, drukowaną i pisaną

– rozpoznaje i nazywa poznane litery

– wymienia elementy marcowej pogody

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– rozpoznaje i nazywa poznane cyfry

– odbija połowę namalowanego obrazka parasola wzdłuż linii zgięcia

– śpiewa piosenkę

– segreguje obrazki według dwóch a nawet trzech cech

– aktywnie uczestniczy w zajęciach

– Układa rymy do podanych słów, liczy słowa w zdaniach

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny

19.03. - 23.03. 2018 - Temat tygodnia: Nadeszła wiosna

1. Ł jak łopata

2. Gdzie jest wiosna?

3. Wiosenne buziaki

4. 10 oznak wiosny

5. Powitanie wiosny

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę ł – małą i wielką, drukowaną i pisaną

– rozpoznaje i nazywa poznane litery

– wymienia oznaki wiosny

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych

– wykonuje krokusa z materiałów plastycznych

– porusza się rytmicznie

– rozpoznaje i nazywa cyfrę 10

– wspólnie bawi się z dziećmi młodszymi, witając wiosnę

26.03. - 28.03. 2018 - Temat tygodnia: Wielkanoc

1. J jak jajko

2. Zwyczaje wielkanocne

3.Wielkanocna przygoda. 10 pisanek

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę j – małą i wielką, drukowaną i pisaną

– rozpoznaje i nazywa poznane litery

– wymienia wybrane tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych

– wykonuje pisanki różnymi technikami

– opowiada historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń

– dodaje i odejmuje w zakresie 10

– śpiewa piosenkę

- piecze mazurka