Co słychać w grupie starszej?

Tematyka zajęć przewidzianych do realizacji w maju 2018 r.

Temat I: Mój region, moje państwo, moja Unia

Temat II: Łąka wiosną

Temat III: Moi rodzice

Temat IV: Takie same i inne

7.05. – 11.05. 2018 - Temat tygodnia: Mój region, moje państwo, moja Unia

1. Moja miejscowość

2. Wyjazd do CK w Grodzisku Maz.

3. Orzeł biały

4. Warszawska Syrenka

5. Polska w Unii Europejskiej

– zapoznanie dzieci z wybranymi miejscami swojej miejscowości

– wypowiadanie się na temat zwiedzanych miejsc

– przypomnienie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych

– poznanie i wypowiadanie się dzieci na temat legendy o powstaniu państwa polskiego

– legendy związane z powstaniem stolicy Polski, Warszawy

– doskonalenie przeliczania i liczenia w zakresie 10

– zapoznanie z Unią Europejską (należące do niej państwa, flaga, znaczenie dla Polski)

– ćwiczenia oddechowe

– doskonalenie umiejętności głoskowania i czytania

– układanie z liter nazw obrazków

- pisanie zdań po śladzie

14.05. – 18.05. 2018 - Temat tygodnia: Łąka wiosną

1. Motyle - latające kwiaty

2. Czytamy o wiośnie

3. Łąka wiosną

4. Biedronka

5. Wycieczka na łąkę

– oglądanie i nazywanie zwierząt i roślin

– układanie zdań na temat łąki

– zapoznanie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym; obserwowanie owadów,

oglądanie kwiatów i zabawy na łące

– tworzenie prac plastycznych o wiośnie

– zapoznanie z monetami i banknotami o niskich nominałach

– doskonalenie przeliczania i liczenia w zakresie 10

– uczestniczenie w ćwiczeniach ogólnorozwojowych

– ćwiczenia oddechowe

– doskonalenie umiejętności głoskowania, sylabizowania i czytania prostych tekstów

– układanie z liter nazw obrazków

- rysowanie i pisanie po śladzie

21.05. – 25.05. 2018 - Temat tygodnia: Moi rodzice

1. Moja mamusia

2. Pomagamy w domu

3. Magiczna wróżka

4. Spotkanie z rodzicami w przedszkolu

5. Nasze gry i zabawy

– wypowiadanie się na temat rodziców i pomagania w pracach domowych

– wykonanie prezentu dla rodziców

– przygotowywanie uroczystości dla rodziców

– przypomnienie zasad przyjmowania gości

– doskonalenie przeliczania i liczenia w zakresie 10,

układanie działań matematycznych - dodawanie i odejmowanie

– śpiewanie i tańczenie przy piosenkach o mamie

– ćwiczenia oddechowe

– doskonalenie umiejętności głoskowania i czytania

– czytanie przez pary dzieci dialogu z kolegą lub koleżanką

- pisanie zdań po śladzie

28.05. – 30.05. 2018 - Temat tygodnia: Takie same i inne

1. Jesteśmy tolerancyjni

2. Mój przyjaciel

3. Kule i koła/Czas wspólnej zabawy

– wyjaśnienie znaczenia słowa tolerancja

– wykonanie prezentu dla przyjaciela

- opowiadanie dzieci o swoim przyjacielu, jego cechach

– poznanie nazw, wyglądu dzieci z różnych kontynentów

– wypowiadanie się na temat: Co wyróżnia Polskę i Polaków

– doskonalenie przeliczania i liczenia w zakresie 10,

układanie działań matematycznych - dodawanie i odejmowanie,

rozpoznaje i nazywa kulę

– nauka i śpiewanie piosenki pt. Czarodziejskie słowa,

tworzy akompaniament do piosenki na grzechotce

– ćwiczenia oddechowe

– doskonalenie umiejętności głoskowania i czytania, rebusy wyrazowe,

układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

– czytanie przez pary dzieci dialogu z kolegą lub koleżanką

- pisanie zdań po śladzie