Co słychać w grupie starszej?

Tematyka zajęć przewidzianych do realizacji w czerwcu 2018 r.

Temat tygodnia: Na naszym podwórku (4-8.06)

1. Nie wolno!

2. Plan podwórka

3. Nasze podwórko

4. Na placu zabaw

5. Zabawy na podwórku

Dziecko:

– opowiada historyjkę

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– wypowiada się na temat swoich marzeń

– rysuje plan wymarzonego podwórka

– porusza się rytmicznie przy piosence

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

– rozpoznaje i nazywa poznane figury

– wspólnie i bezpiecznie bawi się z kolegami na placu zabaw

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

Temat tygodnia: Zielona szkoła (11-15.06)

W przedszkolu, w tym czasie dużo swobodnych zabaw (zwłaszcza na podwórku), zajęcia plastyczne,

eksperymenty, wspólne wypieki, „kinoranek”, spacery po okolicy przedszkola i wycieczka do ZOO...

Temat tygodnia: Nadszedł czas wakacji (18-22.06)

1. Wakacyjne plany

2. Co zabierzemy na wakacje

3. Nadchodzi lato

4. Wspominamy przedszkolny rok

5. Pożegnania nadszedł czas – uroczystość zakończenia roku przedszkolnego

Dziecko:

Dziecko:

– wypowiada się na temat opowiadania

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

– czyta proste teksty

– rozwiązuje zadania metodą symulacyjną

– wymienia oznaki lata

– uczestniczy w tworzeniu mapy skojarzeń do słowa wakacje

– czyta proste teksty, próbuje pisać litery

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

– śpiewa piosenki, recytuje wiersze, tańczy

Temat tygodnia: Lubimy wspólne zabawy :) (25-29.06)