Ramowy rozkład zajęć

Plan dnia w grupie przygotowującej dzieci do nauki w szkole (RPP)


7.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Krótkie zajęcia wyrównawcze. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

8.20 – 8.30

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 11.00

Zajęcia obowiązkowe – zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego oraz – w wyznaczonych dniach ćwiczenia gimnastyczne.

11.00 – 12.20

Zabawy dowolne, pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe oraz – w wyznaczonych dniach język angielski i rytmika.

12.20 – 12.30

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12.30 – 13.00

Obiad

13.00 – 13.30

Odpoczynek – słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.

13.30 – 14.20

Krótkie zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego oraz – w wyznaczonych dniach zajęcia dodatkowe (ceramika, judo).

14.20 – 14.30

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 15.30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Krótkie zajęcia indywidualne, wyrównawcze.

15.00 – 17.00

Rozchodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zbiorowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – pobyt na powietrzu, zabawy dowolne w ogrodzie.RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE MŁODSZEJ

„ Sprytne zajączki”

7.00- 8.50 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne

8.50- 9.00 Zabiegi higieniczno- sanitarne, przygotowanie do śniadania

9.00- 9.30 Śniadanie

9.30- 10.40 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zabawy plastyczne, zabawy matematyczne, zabawy umuzykalniające, rozwijanie czynności intelektualnych, kształtowanie sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności społecznych, rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych, zajęcia z języka angielskiego, rytmika

10.40-11.50 Zabawy swobodne i zorganizowane, zabawy ruchowe i dowolne na podwórku, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku

11.50- 12.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

12.00- 12.30 Obiad- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole

12.30- 13.50 Leżakowanie: słuchanie bajek lub innej literatury dla dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej

13.50- 14.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku

14.00- 14.15 Podwieczorek

14.15- 17.00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, praca indywidualna, utrwalanie wprowadzonych wierszy i piosenek, zajęcia z oferty dodatkowej. Zabawy na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci