Cele w pracy z dziećmi

Najważniejsze cele naszej pracy pedagogicznej zostały wyłonione podczas wspólnej pracy całej Rady Pedagogicznej. Każdy z nauczycieli wybrał najważniejsze dla niego cele w pracy z dziećmi, okazało się, że najważniejsze dla nas są trzy obszary:

- Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania

- Rozwój społeczny dzieci

- Twórcze i przyjemne poznawanie świata

Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania

- W trudnych sytuacjach, kiedy, np. dziecko płacze i trudno mu się rozstać z rodzicami, bierzemy dziecko na ręce, na kolana, przytulamy, rozmawiamy.

- Odwracanie złych myśli, odsuwanie dzieci od tęsknot, trosk, przez nawiązywanie do wesołych tematów.

- W sytuacji problemowej nie zostawiamy dziecka samego sobie, rozwiązujemy z nim problem, wspieramy w rozwiązywaniu konfliktu

- Pozwalamy dziecku na takie zachowania, które wzmacniają jego poczucie bezpieczeństwa, np. miś – przytulanka z domu.

- Nie zmuszamy dzieci do jedzenia, spania i innych czynności – w ramach rozsądnych zasad.

- Komunikujemy dzieciom wiadomość, że możemy w razie potrzeby zadzwonić do mamy, aby przyszła wcześniej.

- Chwalenie dziecka, dostrzeganie dobrych stron dziecka.

- Reagowanie na każdy sygnał, że dziecko źle się czuje. Jeśli boli brzuch, parzymy miętę, mierzymy dziecku temperaturę, kiedy skarży się na złe samopoczucie, naklejamy plaster na drobne skaleczenia.

- Słuchamy uważnie dziecka, nie lekceważymy rozmów z dziećmi, staramy się zapamiętać ważne dla nich informacje, sprawy.

- Pozwalamy zachować prywatne rzeczy jako własne.

- Nie stosujemy żadnych środków, które mogą wystraszyć dziecko.

Rozwój społeczny dziecka.

Realizujemy go poprzez towarzyszenie dziecku, w razie potrzeby, podczas nawiązywania kontaktów. Wskazujemy w tym celu normy społeczne, nazywamy je, pokazujemy konsekwencje ich stosowania, kształtujemy empatię, uczymy nieagresywnego rozwiązywania konfliktów przy równoczesnej obronie swoich praw.

Staramy się pomóc w poszukiwaniu kompromisów, w sytuacji konfliktu. Zwracamy uwagę na wartość relacji międzyludzkich. Motywujemy i zachęcamy dzieci do wspólnej aktywności. Poszukujemy środków, sposobów, zabaw integrujących grupę i pomagających każdej osobie, niezależnie od sytuacji, umiejętności, potencjału odnaleźć się w tej grupie. Pomagamy każdemu dziecku rozpoznać swoją rolę jako ważnego członka grupy.

Szanujemy wybory dzieci nawet, gdy ich nie akceptujemy. Kształtujemy u dzieci postawę szacunku dla siebie i innych. W tym celu dobieramy zabawy, w których dzieci przyjmują różne role, ale równoważne. Nasz własny stosunek do odmienności jest pełen szacunku i otwartości. Ponieważ odmienność uznajemy za wartość, pokazujemy dzieciom różnorodność świata.

Rozmawiamy z dziećmi o uczuciach, pomagamy im nazywać ich własne w różnych sytuacjach. Wiemy, że nie ma złych uczuć, zachęcamy do wyrażania uczuć, wskazujemy jak to robić zgodnie z normami społecznymi.

Zachęcamy dziecko do wyrażania swoich potrzeb.

Doceniamy wyrażanie siebie w twórczej ekspresji – w dramie, pracach plastycznych, twórczości literackiej. Zachęcamy do zabaw tematycznych, które kreują różne sytuacje życiowe, odwiedzamy instytucje i różne miejsca w których można zdobyć nowe umiejętności i kompetencje: np. wycieczki na pocztę, do sklepu, straży pożarnej, fabryki krówek itp.

Dzieci w przedszkolu mają obowiązki – pomoc przy przygotowaniu posiłków, sprzątaniu zabawek, dzięki którym uczą się codziennych, praktycznych czynności i budują swoje poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy.

Uczymy odmawiać, określać swoje granice i dbać o nie. Wspólnie tworzymy zasady, kodeks obowiązujący wszystkich. Ustalamy stałe konsekwencje przekraczania granic i ściśle ich przestrzegamy.

Twórcze i przyjemne poznawanie świata

- Nauka przyjemnością

- Kreatywność

- Ciekawość świata

Naszym celem jest, aby dziecko poznawało świat w sposób przyjemny poprzez zabawę korzystając z podsuwanych pomysłów, sprzyjających zdobywaniu doświadczeń. Chcemy, aby kolejne etapy poznawania były zachętą do dalszych badań, dalszego poznawania, eksperymentowania. Stymulujemy ich naturalną ciekawość życia.

Ciekawość świata kształtujemy przez obserwację, np. przyrody, czytanie dzieciom opowiadań, podawanie wiadomości na różnorodne tematy bliskie dziecku. Na wycieczkach, spacerach oglądamy drobne zwierzęta, ich sposób poruszania się. Oglądamy rośliny i rozmawiamy na temat różnic i podobieństw między nimi. Poznajemy ich nazwy i różnorodność podczas zmieniających się pór roku. Utrwalamy zdobytą wiedzę przez rozwiązywanie zagadek, rebusów, łamigłówek, itp.

Wprowadzamy zabawy, w których dzieci rozpoznają za pomocą zmysłów (dotyk, węch i smak) - np. losowanie przedmiotów z woreczka, talerzyka (owoce, warzywa), dotykanie różnych materiałów, faktur w książeczkach z ruchomymi elementami.

W ramach eksperymentów hodujemy rośliny, sprawdzamy, co wpływa na ich rozwój, a co na ich zamieranie (fasola). Eksperymenty to też zabawy ze śniegiem, wodą, piaskiem, itd.