Jak rozumiemy naszą rolę wychowawcy?

Jako wychowawcy jesteśmy dla dzieci autorytetem, zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie okazując im ciepło, wsparcie i zachętę. Wyznaczamy granice, wyjaśniamy ich zasadność i uczymy ich przestrzegania.

Traktujemy dzieci z szacunkiem, liczymy się z ich poglądami, odczuciami, pragnieniami i pomysłami, nawet, jeśli wywołują nasz sprzeciw.

Jako wychowawcy jesteśmy przewodnikami dzieci, stwarzamy dzieciom możliwość samodzielnego odkrywania i doświadczania świata. Zachęcamy do podejmowania prób i pokonywania trudności, towarzysząc im w rozwoju, wspierając i okazując uznanie.

Jesteśmy przyjaciółmi, z którymi można porozmawiać o swoich przeżyciach, podzielić się radościami ismutkami. Budowanie przyjaznych relacji z dziećmi jest dla nas bardzo ważne. Staramy się być dla dzieci dobrym przykładem, który potwierdza zasady, reguły oraz sposoby zachowania, przedstawiając je dzieciom jako właściwe.

Staramy się dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb dzieci.

Z drugiej strony mamy prawo do okazywania słabości i nastrojów, wpływa to na wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziećmi.

Dla nas, jako wychowawców, bardzo ważnym elementem dnia są nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale i czas zabaw swobodnych, zajęć porządkowych, posiłków czy odpoczynku.