Katarzyna Kalinowska-Kaleta - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Elżbieta Siwek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane

Monika Kemona-Panczyszyn - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane

Anna Iwanowska (na urlopie) - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane, nauczyciel matematyki

Małgorzata Paczkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane

Agnieszka Kosowska - nauczyciel muzyki i rytmiki

Barbara Tymowska - lektor języka angielskiego

Ellen Toreno - native speaker

Agnieszka Rudnik - nauczyciel religii

Malwina Kruczyńska - instruktor judo

Irena Kowalczyk - instruktor ceramiki

Jarosław Korycki (szkoła Tańca "Jaremi") - instruktor tańca

Katarzyna Nowicka - zajęcia "Mały Aptekarz"

Teresa Damska - pomoc przedszkolna