Elżbieta Siwek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane

Katarzyna Kalinowska-Kaleta - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Kemona-Panczyszyn - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane

Małgorzata Paczkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane

Karolina Ignaczak - lektor języka angielskiego, nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane

Anna Iwanowska (na urlopie) - nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenie zintegrowane, nauczyciel matematyki

Agnieszka Kosowska - nauczyciel muzyki i rytmiki

Magdalena Paśkowska - nauczyciel religii

Malwina Kruczyńska - instruktor judo

Irena Kowalczyk - instruktor ceramiki

Klara Dybińska - instruktor tańca

Katarzyna Nowicka - zajęcia "Mały Aptekarz" i "Mały Odkrywca"

Patryk Wróblewski - instruktor gimnastyki korekcyjnej

Teresa Damska - pomoc przedszkolna