Nasza oferta

Godziny otwarcia

Przedszkole zapewnia opiekę i naukę przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 17.00.

Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy, w święta oraz w miesiącu lipcu.

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

7.00 – 8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne

8.45 – 9.00

Zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 11.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zabawy matematyczne, zabawy plastyczne, zabawy umuzykalniające, rozwijanie czynności intelektualnych, kształtowanie sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności społecznych, rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych.

Zabawy swobodne i zorganizowane, zabawy ruchowe i dowolne na podwórku, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku, niektóre zajęcia dodatkowe

11.45 – 12.00

Czynności sanitarno – higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad – opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole

12.30 – 13.45

Odpoczynek poobiedni: słuchanie bajek lub innej literatury dla dzieci, słuchanie muzyki relaksującej, poważnej; zajęcia z oferty dodatkowej

13.45 – 14.00

Czynności sanitarno – higieniczne, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.20

Podwieczorek

14.20 – 17.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, praca indywidualna, zabawy na placu zabaw, utrwalanie wprowadzonych wierszy i piosenek, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe:

* ceramika, judo, tańce,korektywa, doświadczenia "Mały Aptekarz" oraz "Mały Odkrywca",

Psycholog szkolny, p. Jola Skopek

Logopeda, p. Magdalena Zielińska